Trường mầm non Phúc Chu có 2 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng. Trong đó:

+ Tổ Nhà trẻ: gồm có 6 đồng chí.

+ Tổ Mẫu giáo: gồm 9 đồng chí.

+ Tổ Văn phòng: gồm có 3 đồng chí