Nhà trường đã được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 1 tháng 8 năm 2012 và công nhận lại tháng 12 năm 2017. Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ được bảo vệ tốt và sử dụng có hiệu quả, có đủ phòng học bàn ghế và đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho trẻ theo từng độ tuổi.Các phòng chức năng đầy đủ theo yêu cầu có Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng nhân viên, nhà bếp được tổ chức AEA đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn bếp một chiều.