Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã bầu ra được 3 đồng chí có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Đồng chí: Vũ Thị Nga - Hiệu trưởng (Bí thư chi bộ)

2. Đồng chí: Hoàng Thị Thủy - Phó hiệu trưởng (Phó bí thư)

3. Đồng chí: Ôn Thị Thúy Hằng - Giáo viên (Ủy viên)