Nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7. Nhà trường, Công đoàn, Chi đoàn trường mầm non Phúc Chu tổ chức thăm hỏi tăng quà gia đình chính sách trong nhà trường.