Tuesday, 04/10/2022 - 10:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phúc Chu

Hội nghị Ban thi đua khen thưởng

Hội nghị Ban thi đua khen thưởng

 

 

Căn cứ hướng dẫn số 240/HD-PGDĐT, ngày 21/5/2022 hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 và Tiêu chí bình xét thi đua năm học 2021-2022 của trường mầm non Phúc Chu. Hôm nay ngày 27/5/2022 Ban thi đua trường mầm non Phúc Chu tiến hành rà soát, bình xét danh hiệu thi đua của các cá nhân, tập thể năm học 2021 - 2022.

Với tiến trình và kết quả cụ thể như sau:

I. Đồng chí Vũ Thị Nga - Hiệu trưởng - CTHĐ triển khai các văn bản, hướng dẫn thi đua, khen thưởng.

- Hướng dẫn số 240/HD-PGDĐT, ngày 21/5/2022 hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022;

- Tiêu chí bình xét thi đua năm học 2021-2022.

II. Các tổ thông qua biên bản, kết quả bình xét thi đua của tổ.

 1. Đ/c Vũ Thị Mỹ Dung - Tổ trưởng tổ Mẫu giáo đọc biên bản họp tổ, kết quả thi đua của tổ

* Danh hiệu tập thể:

- Lớp tiên tiến: 04

- Tổ lao động tiên tiến

* Danh hiệu cá nhân:

- Danh hiệu LĐTT: 7/7 tỉ lệ 100%

- Danh hiệu CSTĐ: 01/7 tỉ lệ 14,3%

2. Đ/c Hứa Thị Hơn - Tổ trưởng tổ nhà trẻ đọc biên bản họp tổ, kết quả thi đua của tổ

* Danh hiệu tập thể:

- Lớp tiên tiến: 02

- Tổ lao động tiên tiến

* Danh hiệu cá nhân:

- Danh hiệu LĐTT: 5/5 tỉ lệ 100%

- Danh hiệu CSTĐ: 01/5 tỉ lệ 20%

3.  Đ/c Bùi Thị Thuận - Tổ trưởng tổ văn phòng đọc biên bản họp tổ, kết quả thi đua của tổ

* Danh hiệu tập thể:

- Tổ lao động tiên tiến

* Danh hiệu cá nhân:

- Danh hiệu LĐTT: 3/3 tỉ lệ 100%

- Danh hiệu CSTĐ: 0

III. Hội đồng thi đua tiến hành rà soát, bỏ phiếu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể.

* Hội đồng thi đua Bầu ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1.Đ/c Bùi Thị Thuận – Trưởng ban

2.Đ/c Vũ Thị Mỹ Dung – Thư ký

1. Hội đồng thi đua tiến hành bỏ phiếu các danh hiệu cá nhân: LĐTT, CSTĐ.

* Kết quả kiểm phiếu:

TT

Họ và tên

Chức vụ, nhiệm vụ

Số phiếu tín nhiệm danh hiệu

Tỷ lệ %

LĐTT

CSTĐ

1

Hoàng Thị Thủy

Phó hiệu trưởng

7/ 7

7/ 7

100

2

Mạc Thị Huế                     

Giáo viên

7/ 7

7/ 7

100

3

Vũ Thị Nga   

Hiệu trưởng

7/ 7

 

100

4

Lưu Thị Huế

Phó hiệu trưởng

7/ 7

 

100

5

Hứa Thị Hơn

Giáo viên

7/ 7

 

100

6

Vũ Thị Mỹ Dung

Giáo viên

7/ 7

 

100

7

Bùi Thị Thuận

Y tế

7/ 7

 

100

8

Đỗ Thị Quỳnh

Giáo viên

7/ 7

 

100

9

Hoàng Thị Phượng              

Giáo viên

7/ 7

 

100

10

Ngô Thị Loan

Giáo viên

7/ 7

 

100

11

Dương Thúy Điệp

Giáo viên

7/ 7

 

100

12

Đặng Thị Nhung

Giáo viên

7/ 7

 

100

13

Lường Thị Thu                 

Giáo viên

7/ 7

 

100

14

Hoàng Thị Loan

Giáo viên

7/ 7

 

100

15

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Kế toán

7/ 7

 

100

Tổng cộng

 

15

02

 

 

2. Hội đồng thi đua tiến hành bỏ phiếu danh hiệu tập thể

* Kết quả kiểm phiếu danh hiệu tập thể đạt như sau:

- Tập thể lớp tiên tiến: 6 lớp đạt 7/7 phiếu tỉ lệ 100%

- Tập thể tổ lao động tiên tiến: 3 tổ đạt 7/7 phiếu tỉ lệ 100%

- Tập thể công Đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 7/7 phiếu tỉ lệ 100%

- Tập thể nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến  đạt 7/7 phiếu tỉ lệ 100%

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Tác giả: Trường Mầm non Phúc Chu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 261
Tháng 10 : 1.444
Năm 2022 : 15.707