Thursday, 28/01/2021 - 00:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phúc Chu

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/HU Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/HU Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hôm nay ngày 16/12/2020 chi bộ trường mầm non Phuc Chu tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đáng, đảng viên năm 2020

Chủ trì buổi kiểm điểm Đ/c Vũ Thị Nga - BTCB - HT triển khai hướng dẫn số 11-HD/HU Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

* Tổ chức kiểm điểm tập thể:

- Đ/c Vũ Thị Nga - BTCB - HT đọc báo cáo kiểm điểm tập thể.

- Đảng viên trong chi bộ lắng nghe, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện báo cáo kiểm điểm.

* Tổ chức kiểm điểm cá nhân:

- Từng đảng viên trong chi bộ đọc bản kiểm điểm cá nhân và tự nhận loại, 

- Đảng viên trong chi bộ lắng nghe, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện báo cáo kiểm điểm.

* Bỏ phiếu cho các danh hiệu:

- Bầu ban kiểm phiếu:

1, Đ/c Bùi Thị Thuận - Trưởng ban

2, Đ/c Mạc thị Huế - Thư ký

Kết quả kiểm phiếu:

Tập thể chi bộ: Đề nghị chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh hiệu cá nhân:

1, Đ/c Vũ Thị Nga đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

2, Đ/c Hoàng Thị Thủy đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12/12=100%

3, Đ/c Lưu Thị Huế đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

4, Đ/c Vũ Thị Mỹ Dung đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

5, Đ/c Hứa Thị Hơn đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

6, Đ/c Bùi Thị Thuận đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

7, Đ/c Đỗ Thị Quỳnh đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

8, Đ/c Mạc Thị Huế đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

9, Đ/c Hoàng Thị Phượng đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

10, Đ/c Ngô Thị Loan đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

11, Đ/c Lường Thị Thu đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

12, Đ/c Đặng Thị Nhung đạt danh hiệu đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/12= 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 45 phút cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa:

Tác giả: Lưu Thị Huế
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 98
Tháng 01 : 302
Năm 2021 : 302