Ngày 18/11/2019, các đ/c là lãnh đạo UBND huyện Định Hóa, các đ/c là lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Định hóa thông báo và trao quyết định Phó Hiệu trưởng cho đ/c Lưu Thị ...